[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1579686750065.atenszon.net.png (850.95 KB, 622x823, baksiarzstar.PNG) Google iqdb

 No.11759[Reply]

no elo anonki kochane, jak wam środa płynie?
już myślałem że was na dobre straciłem po tym jak szon spadł na początku grudnia, jakoś nie mogę się przekonać do postowania na 8kun (który pewnie itak znów spadnie)
mam nadzieję że następnym razem chociaż jakieś przekierowanie będzie albo coś? pozdrawiam serdecznie
11 posts omitted. Click reply to view.

 No.11866

>już myślałem że was na dobre straciłem po tym jak szon spadł na początku grudnia, jakoś nie mogę się przekonać do postowania na 8kun (który pewnie itak znów spadnie)
xD

 No.11867

>>11866
co się śmiejesz

 No.13749

File: 1614531124039.atenszon.net.jpg (717.45 KB, 1080x1920, Screenshot_20210215-114817….jpg) Exif Google iqdb

KARACHAN.ORG POZDRAWIA …File: 1610664358265.atenszon.net.jpg (2.35 MB, 3264x2448, IMG_20210114_234459.jpg) Exif Google iqdb

 No.13668[Reply]

Zapraszamy samą sul
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.13745

>>13668
DOBRA WY KURWY JAK WEJŚĆ NA KARACHANA.ORK? Kiedyś jak nie lurkowałem x czasu to jakiś blog był gdzie nowe filtry ustawiałem i było gituwa kurwa, A TERA?

 No.13746

abra cadabra

 No.13747

>>13745
jemu nie mówceFile: 1614009274158.atenszon.net.jpeg (1.38 MB, 5312x2988, winxp2.jpeg) Google iqdb

 No.13743[Reply]File: 1564983721394.png (39.84 KB, 300x100, 1414951800375.png) Google iqdb

 No.2237[Reply][Last 50 Posts]

Uchodźcy z /vichan/ meldować się tutaj.

8Chan wraca w ciągu najbliższych 48h, jak pan @infinitechan napisał na Twitterze.

Problemy z postowaniem, wywala inby z refererem. Mode napraw.
149 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13711


 No.13739

>საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.

 No.13740

>საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.


საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.File: 1612716074675.atenszon.net.png (683.79 KB, 469x628, 1.png) Google iqdb

 No.13736[Reply]File: 1612555187889.atenszon.net.png (120.45 KB, 598x785, Screenshot_2021-01-30 Cart….png) Google iqdb

 No.13735[Reply]File: 1612554857711.atenszon.net.jpg (4.66 KB, 259x194, 1557018114548721091.jpg) Exif Google iqdb

 No.13734[Reply]

wy kurwy


File: 1612265554566.atenszon.net.png (622.07 KB, 1154x840, E5134E34-86E9-4692-A0C1-70….png) Google iqdb

 No.13731[Reply]

fajnie ze 8kun jest taki glupi i zjebany i nie dziala
a na normalnym vi nic nie piszą bo są zjebani

 No.13732

>>13731
na normalnym nikt nie pisal bo anony podejrzewali ze to milicyjny czan, a 8cum to jebane gowno, kurwa juz z 2 tygodie nie dziala
gdyby nie chujowa w sensie gimbusiarska nazwa tego czana to pewnie bysmy tu wszyscy siedzieli

 No.13733

>>13732
kiedyś były czasy że było tu 5-10 onlineFile: 1610703210699.atenszon.net.jpg (69.52 KB, 800x600, Sunset.jpg) Exif Google iqdb

 No.13671[Reply]

dfhdfhdf

 No.13730

File: 1612204996876.atenszon.net.jpg (27.85 KB, 800x600, Blue hills.jpg) Exif Google iqdb

gdfgdfFile: 1611247956934.atenszon.net.jpg (48.05 KB, 453x604, rakun.jpg) Exif Google iqdb

 No.13723[Reply]

czy kuna się zepsuła znowu?

 No.13725

nie wiem nic o żadnej kunie

 No.13727

zepsuła się ale przez Tora działa

 No.13728

Zjebalo się znowuDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]