[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577495362724.atenszon.net.jpg (19.68 KB, 320x320, Pawełek.jpg) Exif Google iqdb

 No.11368[Reply]

Klocuch to Paweł Ptak
14 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13579

Dajcie mi jego adres

 No.13586

>>13579
mowa była zawsze o trójkącie we wro

 No.13609

test No.13581[Reply]

xD


File: 1605545916354.atenszon.net.jpg (292.79 KB, 1100x1741, JAN ATOMOWY.jpg) Exif Google iqdb

 No.13541[Reply]

spat :D
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.13563

>>13562
O, drugi anon w obozie xD

 No.13575


 No.13578

>>13575
No siema xDFile: 1608317605868.atenszon.net.png (21.37 KB, 21x37, 21 37.png) Google iqdb

 No.13576[Reply]

HUJ

 No.13577

o kurwa! jak to zrobiłeś?!File: 1580913886034.atenszon.net.jpg (835.54 KB, 1408x1159, 1390555040.jpg) Exif Google iqdb

 No.11851[Reply]

Niech jakaś starociota wyjaśni
Znalazłem na imagefapie
15 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.13548

>>12176
Ciapek, grasz jeszcze w ultimke czasem?

 No.13551

Ten uczuć gdy jeden z nich to krewny mojej rodziny która mieszka w DE

 No.13574
File: 1607358788663.atenszon.net.png (397.87 KB, 619x350, robert fiutek.png) Google iqdb

 No.13557[Reply]

dzien dobry pragne zawiadomic ze nie dziala powiekszanie obrazkow pozdrawiam serdecznie

 No.13558
File: 1577797902041.atenszon.net.jpg (83.38 KB, 720x960, 1577579371294341282.jpg) Exif Google iqdb

 No.11400[Reply]

Jak spędzacie sylwestra? ;_:
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.13550

anon co ty odjebało ci? przecież sylwester dopiero za miesiąc

 No.13554

>>13550
>>13550
prycham, że to jest bardziej martwe niż wojtyła xD

 No.13556

>>13554
ale to jest takie prawdziweFile: 1606386657279.atenszon.net.webm (5.84 MB, 640x360, operacja barbarossa komen….webm) Google iqdb

 No.13549[Reply]File: 1575232233687.atenszon.ml.png (767.18 KB, 720x1280, nie masz dla kogo żyć.png) Google iqdb

 No.10895[Reply]

ehh anoni
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.10920

>>10919
dla mnie nie ma sensu, czemu mam na siłę żyć

 No.13460

Jeśli masz na imię Maciej B. musimy porozmawiać

 No.13545

>>10895
Ja też mam astmę, biorę leki ale jaram pije i ćpam i żyje elo No.13544[Reply]

Tostuje na martwym


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]