[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576953044889.atenszon.net.jpg (80.59 KB, 450x450, CcRQulcbyno.jpg) Exif Google iqdb

 No.11272[Reply]

Kiedy ostatnio was przytulono?
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.11335

File: 1577234845720.atenszon.net.jpg (297.54 KB, 2048x1152, 1561218586335.jpg) Exif Google iqdb

ze 20 lat temu matka

 No.11336

>>11335
picrel to ona?

 No.11337
 No.11332[Reply]

 No.11333

File: 1577207270438.atenszon.net.gif (196.88 KB, 380x400, soy boy.gif) Google iqdb

znowu się wkleił? o ja cie o ja cie o ja cie znowu sie wkleil o ja cie o ja cie o ja cie o ja cie kolejny raz o ja cie o ja cie o ja cie

 No.11334

>>11333
w sumie nk takiego posta da w jaglakowym na kara to im dupy pękną ze złościFile: 1577062097164.atenszon.net.png (484.29 KB, 610x365, 77.png) Google iqdb

 No.11311[Reply]

Jaki seks jest waszym wymarzonym?
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.11316

pierwszy seks

 No.11318

>>11315
nieprawda ja nie

 No.11321
File: 1577091817739.atenszon.net.jpg (378.82 KB, 680x1000, RugratsNickelodeon.jpg) Exif Google iqdb

 No.11317[Reply]

Dlaczego w dzisiejszej telewizji nie ma już nic fajnego szczególnie kreskówek i bajek? ;_;


File: 1571578316297.atenszon.ml.webm (2.42 MB, 352x672, rozstrzelać anonków.webm) Google iqdb

 No.5283[Reply]

Schieße auf die Anonen
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.5424

>>5308
>>5329
t. nie white po prostu wkleiłem jakiś jego stary webm

 No.6401

bump

 No.11302

BumpenFile: 1577017927885.atenszon.net.jpg (110.21 KB, 637x477, 0299aa678c8bffd226247d1b7e….jpg) Exif Google iqdb

 No.11282[Reply]

gdzie znajdę darmowe bazy danych?

 No.11290

raidforumsFile: 1576844574041.atenszon.net.jpg (223.08 KB, 1000x666, ad.jpg) Exif Google iqdb

 No.11259[Reply]

Postujcie najlepsze filmy tego roku
ja zaczynam: Joker
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.11277

>>11270
Taki 6/10

 No.11280

Pasożyt

 No.11281

>>11280
ktoś ci kazał się podpisywać? No.11278[Reply]

Lepsze studiowanie socjologii na uniwersytecie bolonskim czy budownictwa albo innego inż w Polsce?

 No.11279

lepsze neetowanieFile: 1576928550424.atenszon.net.png (210.68 KB, 640x400, 1y008dog.vichan.png) Google iqdb

 No.11269[Reply]

znowu nie da sie zapostowacz na vichanie


 No.11250[Reply]

no kurwa czemu tu sie nie da postować o 23
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.11255

znowu sie nie da xD
no ja pierdole ide na kara na którym mam bana na zakres ehh

 No.11261

>>11255
czy ty śpisz kiedykolwiek?!

 No.11266

>>11261
no zawsze ale o roznych godzinachDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]