[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576358209885.atenszon.net.jpg (19.12 KB, 479x479, ehh.jpg) Exif Google iqdb

 No.11156

W jakim wieku powinno sie mieć pierwszy raz?

 No.11158

jak jest się małą dziewczynką to w wieku 9 lat

 No.11160

>>11158
oczywiście żartowałem panie władzo

 No.11162

w wieku 7 lat

 No.11163

>>11158
>>11162
kto da mniej

 No.11165

pierwszy raz czego?

 No.11167

>>11165
Pierwszy raz wejście na chany

 No.11170

>>11167
to nie mniej niż 13 lat

 No.11182

>>11170
ja pierwszy raz wlazłem w wieku 14-15 lat
teraz mam 23 lata i siedze na czanach na bieżąco od kilku latek xD

 No.11196

mi dali na 23, znam anona któremu dali na 27
na każdego przyjdzie czas ale trzeba wyjść z piwnicy

 No.11197

>>11196
Ja nie wychodzę więc nic z tego nie będzie

 No.11198

>>11197
no to lipa lipa

 No.11200

32 lvl czarodziej hir
chuj wam w dupę i na imię

 No.11201

>>11200
udowodnij

 No.11212

>>11200
potwierdzam[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]