[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.11360

Skad pobrac Tuxler bo mi nie dziala zaden kurwa xD

 No.11361


 No.11363

>>11361
no i komputer do naprawy, dzięki anon

 No.11364

>>11363
czemó

 No.11366


>>11363
wirus!!

 No.11371

>>11366
jesteś tym samym co się nabrał kiedyś na watykanczyka na atenszonie?

 No.11372

>>11371
no niestety XDD

 No.11382

no i pobrałem no i czemu na kara dalej nie działa? ;_;[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]