[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577495362724.atenszon.net.jpg (19.68 KB, 320x320, Pawełek.jpg) Exif Google iqdb

 No.11368

Klocuch to Paweł Ptak

 No.11373

tak zgadza się

 No.11375

File: 1577569419060.atenszon.net.png (377.51 KB, 1280x720, 1565577446622.png) Google iqdb

Oceńcie go w skali od 1 do 10

 No.11376


 No.11377

>>11376
co tak mało

 No.11378

>>11375
0 cwel głupi

 No.11379

>>11378
Zazdro co

 No.11383

>>11377
No bo średni jest dla mnie. Może to przez włosy i okulary, bo jakby miał pędzla to by pewnie lepiej wyglądał

 No.11386


>>11383
Skoro on jest 5/10 to ja jestem -10/10

 No.11394

>>11386
Trzeba dać jakiejś femce do oceny. Na wykopie czasem widze jak femki oceniają typów którzy dla mnie są 2/10 jako atrakcyjnych XDXD a to lochy w końcu więc może znają się lepiej

 No.11395

gdzieś 6-7 na 10 bym mu dał

 No.11396

klocuch to olien

 No.12177

Jebany normik

 No.12185

File: 1588855454382.atenszon.net.jpg (24.96 KB, 400x400, klocki 3D.jpg) Exif Google iqdb

ma ktoś okulary 3D? muszę sprawdzić czy działa w trójwymiarze

 No.12230

>>11394
a na chanach dla odmiany często anony oceniają lochy które dla mnie są 2/10 jako atrakcyjne

 No.13579

Dajcie mi jego adres

 No.13586

>>13579
mowa była zawsze o trójkącie we wro

 No.13609

test[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]