[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1588184989482.atenszon.net.png (3.04 MB, 1920x1080, teciak2.png) Google iqdb

 No.12148

Na tym czanie będzie dużo czołgów.

 No.12149

>>12148 zapostuj jeszcze jeden to już będzie przewaga nad wszystkim innym na tym henie xd

 No.12152

>>12149
Mówisz- masz.

Panzerchan kiedy? xD

 No.12153

>>12152
ty masz jakiś fetysz?

 No.12156

>>12153
Bardzo seksualizujesz. Czołgi i dalej ogólnie wojska pancerne interesują mnie od dziecka, to jest jedna z rzeczy która Ci towarzyszy i nawet się nie obejrzysz, jak jeździsz po muzeach wojsk pancernych i spędzasz wolne chwile na rozkminianiu jakichś detali w stylu czy w Afrika Korps nosili Panzerjacke, czy Tropenjacke xD

Ale tak, robię jeszcze dużo innych rzeczy.

 No.12182

File: 1588853381012.atenszon.net.jpg (48.16 KB, 800x504, Bundesarchiv_Bild_101I-680….jpg) Exif Google iqdb

>nigdy nie bedziesz rozpierdalal ruskich czołgów z michaelem wittmanem
ech na chuj zyc

 No.12186

Tak było.

 No.12223

>>12186
Ja widzę Ty (specjalnie z wielkiej litery) jesteś człowiekiem kultury jak studnia

 No.12393

>>12148
widzę co tu robisz

 No.12394

>>12393
To co wszędzie indziej xD

 No.12395

>>12394
to jakiś fetysz?

 No.12396

>>12395
a no tak, już o to pytałem[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]