[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1589395888239.atenszon.net.png (9.41 KB, 571x493, bezimienny.png) Google iqdb

 No.12212

co to za zabezpieczenia mają na wilnie?
każdy adres ip pisze mi że
>you are banned
ciastka i pamięć podręczną czyszczę i to samo

rak jak chuj tam, ale posiedziałbym bo vichan padł a tutaj martwiej niż na vi gdy jeździ

 No.12213

pewnie się załapałeś na zakresy
na /b/ban masz powód bana i informację czy zakres czy nie

 No.12214

>>12213
>siekiera. regulamin.
taki powód bana. perm. tak więc rykoszet.
można się odwołać czy mają wyjebane?

 No.12215

>>12214
połowa anonów z kara skarży się na bany na zakres więc raczej mają wyjebane

 No.12216

>>12215
a to chuj im na imię

 No.12217

>>12216
wilchan będzie miał teraz napływ z kara i z vi xD nie wiem czy ich społeczność i tamtejszy chujowy silnik zdoła to udźwignąć

 No.12218

>>12217
szkoda że tutaj nikt nie pisze
zdziwiłem się wczoraj jak tu zajrzałem że ostatni post sprzed 4 miesięcy.

 No.12219

>>12218
znaczy się dni, nie miesięcy xD

 No.12220

tez mam zbanowane aero na wilnie [co godzine mam inne ip i wszystko zbanowane] - co za jebane debile

 No.12221

>>12217
przecież vichuj normalnie jeździ

 No.12222

>>12221
teraz tak[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]