[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.13643

Ale znalazłem szarą myszkę. Skromna, czysta, uczciwa, była zakonnica, a jednocześnie ambitna i zaradna. Idealna kandydatka na żonę. No i ten cudowny głos który działa na mnie nucz asmr gdy słucham jej do snu.

 No.13644

przecież to border

 No.13645

w momencie w którym to pisałeś ona pewnie zabawiała się z czadami

 No.13646

>>13643
>Koszt całkowity pracy coachingowej w ciągu roku to 8 tys. zł. (1 godz. w tygodniu)

>Koszt jednej konsultacji, albo sesji coachingowej to 200 zł.


anon wszystko na wyciagnięcie portfelika xD

 No.13653

>>13645
Nie obrażaj Oli anonku. Taka kobieta to w dzisiejszych czasach prawdziwy skarb w opozycji do szamba moralnego i życiowego reprezentowanego przez pewną ćpunke prostytutkę z innego freda tu i na vi

 No.13724

>>13643
>była zakonnica
nie dość że zjebana chrdescijanka to jeszcze słaba i zdradliwa, nie potrafiła utrzymać swoich przysiąg

Jedynym słowem: coorva [cool][cześć]

 No.13726

>>13724
otóż nie - składała tylko przysięgę czasową, która wygasła i przed przysięgą wieczystą matka przełożona stwierdziła, że jednak nie jest jej drogą pozostanie w zakonie.

Co ciekawe taka sytuacja w oczach Boga jest równoznaczna z tym, jakby zakonnicą jednak była (w kwestii zasług). Jest bowiem w Piśmie Świętym napisane, że w takim przypadku odpowiedzialność duchowa jest po stronie przełożonego, który będzie ze swoich decyzji rozliczany.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]