[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1610551733420.atenszon.net.jpg (33.1 KB, 220x343, 220px-Buddha_meditating.jpg) Exif Google iqdb

 No.13647

jak osiągnąć to mityczne szczęście?

 No.13648

>>13647
veganizm to protip

 No.13649

sprzedaj wszystko co masz i rozdaj biednym

 No.13651

>>13647
Zacznij od wypalenia komórki, kompa i telewizora. Potem będzie już tylko lepiej

 No.13652

>>13651
dlaczego? nie można już żyć jednocześnie korzystająć z technologii?

 No.13654

>>13652
Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość to protip

 No.13655

>>13654
trudno teraz bez tego żyć zwłaszcza w czasach gdzie wszystko jest pozamykane
miałem bardziej na myśli jak osiągnąć szczęście nie rezygnując za bardzo z wygód teraźniejszości bo bambo prośba że będę medytował 12 godzin dziennie albo chodził na jakieś wycieczki pustelnicze

 No.13656

File: 1610573105407.atenszon.net.jpg (104.61 KB, 827x1200, tgEsAQVvnA5Xui.jpg) Exif Google iqdb

>>13648
to
nie będziesz jadł mięsa i będziesz szczęśliwy

 No.13660

>>13656
>you'll own nothing, and you'll be happy
o kurwa oni nawet się już nie kryją

 No.13661

>>13647
wszystko co jest powyżej to dziadkowanie, szczęście po prostu czasem przychodzi i jest a czasem nie, jest to coś na co bardzo trudno jest zapracować bo nie ma jasnej drogi jak to osiągnąć a i prawdę mówiąc człowiek w ogromnej większości przypadków nie wie co rzeczywiście da mu szczęście, jakieś te różne pro tipy to jest coś co może wyjdzie w twoim przypadku na plus (choć raczej nie sprawi że będziesz szczęśliwy natomiast może poczujesz się lepiej) ale sam musisz sobie je określić, w moim przypadku, zawsze robi się jakoś lepiej jak zrobię sobie "post" od mediów, tak żeby nie zaglądać do internetu, nawet nie słuchać radia ani nie oglądać telewizji są różne jeszcze inne ale to są truizmy

 No.13662

Miłość współweseli się z prawdą. Miłość to szczęście. Picrel to prawda.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]