[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1612265554566.atenszon.net.png (622.07 KB, 1154x840, E5134E34-86E9-4692-A0C1-70….png) Google iqdb

 No.13731

fajnie ze 8kun jest taki glupi i zjebany i nie dziala
a na normalnym vi nic nie piszą bo są zjebani

 No.13732

>>13731
na normalnym nikt nie pisal bo anony podejrzewali ze to milicyjny czan, a 8cum to jebane gowno, kurwa juz z 2 tygodie nie dziala
gdyby nie chujowa w sensie gimbusiarska nazwa tego czana to pewnie bysmy tu wszyscy siedzieli

 No.13733

>>13732
kiedyś były czasy że było tu 5-10 online[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]