[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1571155915715.jpg (246.48 KB, 500x566, comment_2XFeSJbaSP7UhMt1Cs….jpg) Exif Google iqdb

 No.4982

Kto wymyslil doomera?
To jest dla mnie cos niesamowitego bo sie z nim utozsamiam w kazdym obrazku ja pierdole
Postuje tu rozne doomery spotkalem tez doomery lochy na dole doomerka bedzie i to jest prawda, kobiecy przegryw jest mozliwy seks to nie zycie

 No.4983

File: 1571155948315.png (134.25 KB, 500x555, the-25-year-old-doomer-rai….png) Google iqdb


 No.4984

File: 1571156002782.jpg (76.59 KB, 857x500, 31ednr.jpg) Exif Google iqdb


 No.4985

File: 1571156055611.png (187.65 KB, 500x576, D-GIYvgXsAQVIug.png) Google iqdb


 No.4986

File: 1571156146868.jpg (45.33 KB, 490x499, Dx7B-e-XQAA2us1.jpg) Exif Google iqdb


 No.4987

File: 1571156168750.jpg (80.91 KB, 680x651, 3f3.jpg) Exif Google iqdb


 No.4988

File: 1571156225525.png (313.89 KB, 526x527, Screen-Shot-2019-05-01-at-….png) Google iqdb

to ja ;_;

 No.4989

File: 1571156338132.gif (1.97 MB, 480x270, comment_3w0VMCLTFLYfTckZcA….gif) Google iqdb


 No.4990

File: 1571156568513.png (197.86 KB, 635x661, IMG_2030.PNG.8be7aa85dfeb8….PNG) Google iqdb


 No.4991

File: 1571156615475.jpg (131.41 KB, 1080x1157, 2c135baf30b2b2f69f289df407….jpg) Exif Google iqdb


 No.4992

File: 1571156852917.png (2.08 MB, 2331x2000, 911806_cartesiancoordinato….png) Google iqdb

Znam wiele doomerek naprawde one sa tak zjebane jak anoni ruchanie z bolcami to nie jest cale zycie niestety
Znam alkoholiczki, cpunki, kochane dziewczyny naprawde dobre ale niestety zjebane jak doomer
Tak jak i z doomerem tak jak z doomerka nie da sie byc jestesmy skazani wszyscy na samotnosc

 No.4997

File: 1571157072899.jpeg (7.25 KB, 294x171, images.jpeg) Google iqdb


 No.4998

File: 1571157110090.png (47.73 KB, 500x488, 20-something-doomer-there-….png) Google iqdb


 No.5001

>>4982
>To jest dla mnie cos niesamowitego bo sie z nim utozsamiam w kazdym obrazku ja pierdole
wymyślił go zapewne ktoś kto też się utożsamiał a został przeforsowany przez tych którzy też się utożsamiali

jest popyt, jest podaż

 No.5002

File: 1571157325090.jpg (558.9 KB, 1920x1440, comment_jmtPLt8yHMaGp61sIS….jpg) Exif Google iqdb


 No.5003

File: 1571157522983.jpeg (24.15 KB, 300x291, 2a4de02a8df6ca49e7953d6b2….jpeg) Google iqdb


 No.5004

File: 1571157556866.jpeg (43.24 KB, 637x358, steamuserimages-a.akamaih….jpeg) Google iqdb


 No.5005

przypominam ze templatka doomera jest wojak wymyslony przez polakuw poland strung

 No.5007

>>5005
oi chouiii!

 No.5011

>>5005
>dziedzictwo kulturowe p*lski zaczyna się i kończy na wojaku
daje do myślenia

 No.5366

mem bananowych gówniarzy którym sie wydaje że mają depresje bo to teraz w modzie

 No.5378

>>5366
>teraz
>w sensie od prawie dekady
xD

 No.7542

>>4982
ja wymyśliłem
AMA

 No.7562

>>5366
to

Z ameryczki razem z suvami przyszła moda na depresję xD

Od zajebania reklam gabinetów psychoterapeutycznych, bo po 20+ roku życia każdy ma na ciebie wyjebane, chyba, że jest w stanie coś od ciebie zyskać, to się przylepione jak rzep do psiego ogona.

 No.7592

>>4982
połowa młodej populacji z mniejszych miast polski to doomerzy, bo albo bezrobocie i przegryw albo zapierdalanie u janusza za najniższą i zero perspektyw.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]