[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1571644310658.atenszon.ml.jpg (2.31 MB, 3120x4160, P_20191021_084853.jpg) Exif Google iqdb

 No.5349

Siedzi sobie anonek na kursie kawkę popija, co u was?

 No.5350

na kursie czego

 No.5353

>>5350
Majkrosoft, więcej nie piszę bo niszowe i stalk mocno

 No.5381

File: 1571678741321.atenszon.ml.jpg (4.89 MB, 3120x4160, P_20191021_182234.jpg) Exif Google iqdb

Anonek już po zajęciach, idę za chwilkę na jakąś miłą kolację

 No.5383

sądząc po dachach to pewnie jakieś niemieckie miasto albo może kurcze wiedeń ?

 No.5392

>>5383
Bardziej na północny zachód anonku

 No.5449

File: 1571726715553.atenszon.ml.jpg (3.04 MB, 4160x3120, P_20191022_073943_vHDR_On.jpg) Exif Google iqdb

Miłego dnia anonkom życzę

 No.7709

nk stalk

 No.7711

poznaję to okno, przygotuj gotówkę żeby zapłacić kurierowi za zlewy jutro

 No.7712

>>7711
duble nie klamio

 No.7713

>>7711
>jutro
>zlewy
>w wolny dzień
iks kurwa de

 No.7715

>>7712
>>7711
>>7709
xD
OP hier jakby co[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]