[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572650890448.atenszon.ml.jpg (89.25 KB, 650x488, orgonity.jpg) Exif Google iqdb

 No.6560

RAJD NA ORGONITY NITKA ZAPIERDALAJ
1. listopada: O tych, ktorzy odeszli, srаm psa jak sra.

słuchamy: http://radioradio.fm/

Skype: teoriachaosu.com
Telefon: +48 33 44-54-327

start tradycyjnie o 00:00

 No.6563

no elo

 No.6564

xD to nieźle anonek teraz trolluje

 No.6568

File: 1572654996747.atenszon.ml.gif (341.8 KB, 783x1276, gieres pach.gif) Google iqdb

co audycje dzwoni a giereś debil nie poznaje xD

 No.6569

File: 1572655118009.atenszon.ml.png (1.16 MB, 1024x1201, 7b1cf8f0aeb63dcd240756449a….png) Google iqdb

wkurwia mnie klod bo kurwa we wszystko wierzy tylko nie w żydów, którzy są jedyną prawdziwą i słuszną kurwa teorią
>inb4 /pol/

 No.6570

szanuję anonka za nakręcanie schizofreni u kloda

 No.6571

>>6570
też szanuję xD

 No.6572

>słuchacza rozłączyło
no tak było

 No.7541

RAJD NA ORGONITY NITKA ZAPIERDALAJ

 No.7549

>>7541
O kurwa, wreszcie coś pieniężnego w tym kurwidołku, szanuje w chuj[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]