[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572853765440.atenszon.ml.jpg (2.45 MB, 3120x4160, P_20191104_072240.jpg) Exif Google iqdb

 No.6938

Anonek znów w terenie, co u was słychać w ten piękny poniedziałek?

 No.6943

File: 1572857549442.atenszon.ml.jpg (3.92 MB, 3120x4160, P_20191104_083109.jpg) Exif Google iqdb

Miłego dnia anonki

 No.6951

File: 1572871072268.atenszon.ml.jpg (2.89 MB, 3120x4160, P_20191104_121636_vHDR_On.jpg) Exif Google iqdb

Karmelowe kapuczino nad rzeczką - klasyk

 No.6952

>>6938
a ja sobie neetuję i zazdroszczę podróży anoni

 No.7394

File: 1573076450935.atenszon.ml.jpg (2.58 MB, 4160x3120, P_20191106_085008_vHDR_On.jpg) Exif Google iqdb

Co tam anonki Kochane porabiają tego pięknego wieczoru?

 No.7400

>>7394
wykonałem referat na defekach
pouczyłem się japońskiego
pograłem w MINECRAFT
teraz pobieram bajkę do oglądania

 No.7403

>>7400
ale zajebalo oskarkiem

 No.7405

>>7403
boomer wilno

 No.7406

>>7405
wilno nie dla zwyklego anona

 No.7496

File: 1573217361735.atenszon.ml.jpg (3.7 MB, 4160x3120, P_20191108_123404_vHDR_On.jpg) Exif Google iqdb

Czas pożegnać się z Londyńską wioską

 No.7497

File: 1573217462729.atenszon.ml.jpg (2.94 MB, 4160x3120, P_20191108_123449_vHDR_On.jpg) Exif Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]