[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573228528100.atenszon.ml.jpg (124.66 KB, 1013x1013, newjaglack.jpg) Exif Google iqdb

 No.7510

new jaglack xD

 No.7512

kurwa znowu się wkleił

 No.7513

File: 1573230756000.atenszon.ml.jpg (Spoiler Image, 480.62 KB, 1013x1013, newjaglack.jpg) Exif Google iqdb


 No.7514

>>7513
chmura została po nim jak po jakimś czarodzieju

 No.7519

jak widze te jego zdjecia to serio mysle ze jest jakims cwelem

jego glownym problemem jest chora glowa i to ze nie ma syna, ja bym sie kwa wstydzil sie fotografowac w rajstopach, crossdresser jebny xD

 No.7522

File: 1573235472366.atenszon.ml.jpg (418.71 KB, 1013x1013, PRZESADA.jpg) Exif Google iqdb

Nigdy nie zrozumiem tego człowieka..

 No.7523

File: 1573236422974.atenszon.ml.jpg (100.14 KB, 460x460, kopytko.jpg) Exif Google iqdb

dobrze ze nie kucał xD

 No.7524

File: 1573237217800.atenszon.ml.jpg (236.67 KB, 1013x1013, Śmiać się czy płakać.jpg) Exif Google iqdb


 No.7525

>>7523
nareszcie p*lska jest na tyle postępowa że mamy podróbkę buck angel

 No.7526

>>7523
ale oni muszą się pięknie pierdolić

 No.7535

>>7519
wpisz sobie w google Michał Karnowski płacze

 No.7536

>>7535
oczywiscie filmik patryka2137

 No.7538

>>7513
czemu to takie białe[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]