[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573243371289.atenszon.ml.gif (586.96 KB, 810x1138, emily.gif) Google iqdb

 No.7527

Opowiadajcie o strasznych wydarzeniach ze swojego życia

 No.7528

loszka mnie rzuciła tydzień temu ;_;

 No.7529

moje zycie jest straszne

 No.7530

Narodziny

 No.7531

tate odszedł i już nie wrócił kilka tygodni przed pójściem do szkoły (nie chodziłem do przedszkola)

 No.7540

>>7528
no straszna rzecz ehh

 No.7547

zesrałem się i nie jebalo kaką

 No.7552

>>7540
żebyś wiedział, nie polecam
samotność też jest chujowa ale jednak bardziej boli jak dali i odebrali[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]