[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573461948434.atenszon.ml.jpg (193.83 KB, 1200x630, 108FF-FamilyRolesInTransit….jpg) Exif Google iqdb

 No.7742

>a ty kiedy masz zamiar się ustatkować ? wiesz znaleźć sobie żonę…

 No.7743

nigdy nie słyszałem takich słów i raczej nie usłyszę
rodzice nie chcą żebym się żenił

 No.7744

>nigdy nie słyszałem takich słów
to samo hir, op tak pierdoli żeby ponarzekać, ewentualnie żyje w polsce ż

 No.7745

mi stara czasem delikatnie sugeruje zebym znalazl sobie loche ale to kurwa niemozliwe

 No.7747

ja również nigdy nie słyszałem czegoś takiego, kiedyś moja stara zaczeła bóldupić że wnuków to już sie nie doczeka a wszystkie koleżanki mają to kazałem jej adoptować sobie bachora jak chce zabawkę i po tym już nie było tematu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]