[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573466188720.atenszon.ml.png (815.8 KB, 616x825, starybaksiarz.PNG) Google iqdb

 No.7748

No elo anonki kochane. Powróciłem z vojaży i na spokojnie zaczynam sobie kolejny tydzień, a co wy porabiacie w ten piękny poniedziałek?

Pozdrawiam serdecznie

 No.7750

File: 1573466630797.atenszon.ml.png (28.56 KB, 504x664, foto.png) Google iqdb

>>7748
robie se gierke w renpaju

 No.7753

>>7750
No muszę powiedzieć że szanuje bardzo, zawsze chciałem nauczyć się jakiegoś hardcorowego kodowania, niestety dałem radę tylko troszeczkę w Unity się pobawić. Marzy mi się opanować AMOS'a[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]