[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573473793985.atenszon.ml.jpg (12.74 KB, 400x400, 02-01-55-comment_Npw0YltIk….jpg) Exif Google iqdb

 No.7762

Co myslicie o jebaniu grażyn z naszej klasy?
Ktoś probował wyrwać grażyny tam?
Założyłem konto na badoo ale mało chętnych grażyn, może się wstydzą, a nasza klasa jest trochę jak fotka, tam przesiadują w zasadzie same mature, jakby tak pisać na pw i być sympatycznym kawalerem to może się jakaś skusi stara na młodego byczka co
To moj najwiekszy fetysz milfy

 No.7782

ja pierdole opie szanuj sie XD

 No.7786

Popieram i szanuje. Jakbym nie był spierdonem to sam bym próbował srać takie kurwiska po 40[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]