[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573484320701.atenszon.ml.jpg (6.73 KB, 270x165, 217f2b713275aa77d1dfb1ba58….jpg) Exif Google iqdb

 No.7773

WTT (ang. ITT): wasze zabójcy kościana (ang. boner killers)

Ja zacznę od najgorszych dla mnie:

0. tatuaże (pozycja zero, bo bezkonkurencyjna i instant rzyg)
1. żelastwo w ryju (jakbym chciał krowę, to bym wziął krowę)
2. krótkie włosy (cycki sobie jeszcze obetnij!)
3. opalenizna (cycki se usmaż)
4. kilo tapety na ryju
5. wyrwane i namalowane brwi (wtf!)
6. stringi i inne obleśne sznurki miedzy pośladami
7. śrut w pępku
8. rajstopy (bleh) zamiast gołych nóżek
9. ledżinsy i inne obcisłe spodnie zamiast sukienek i spódnic
10. używanie wulgaryzmów
11. obcasy wyższe niż 2 cm
12. średni lub wysoki wzrost (kobieta kończy się na 160 cm)
13. bynie polką

 No.7775

mi nic z tego nie przeszkadza wszystko bym ruchal

 No.7783

i tak nigdy nie zarucham

 No.7787

>>7783
przecież to proste jak jebanie.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]