[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/a/ - Anime

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1618819980364.atenszon.net.jpg (3.01 MB, 3073x4099, Ikari.Shinji.full.493406.jpg) Exif Google iqdb

 No.49[Reply]

Czemu w Polsce nie ma reklam z anime na ulicy?

 No.51

nie wiadomoFile: 1622540607172.atenszon.net.jpg (687.6 KB, 2000x1342, e50d7811be094a9224c080cb18….jpg) Exif Google iqdb

 No.50[Reply]

Presenting: English imageboard otakus
https://kissu.moe


File: 1571514060756.atenszon.ml.png (1.43 MB, 1032x1224, smoleńsk pamiętamy.png) Google iqdb

 No.44[Reply]File: 1566924528765.jpg (164.16 KB, 640x635, hitoribocchi.jpg) Exif Google iqdb

 No.41[Reply]

jakie bajki oglądacie?

 No.42

z tego sezonu to dr stone, vinland saga i dumbbell , + do tego robię rewatch lucky star

 No.43

>>42
jesteś gejem że oglądasz chińskie bajki?File: 1556644322389.png (380.07 KB, 678x754, żonka.png) Google iqdb

 No.38[Reply]

ruchałem ritsu AMA

 No.39

golisz jaja?

 No.40

File: 1565883660595.jpg (107.82 KB, 367x569, gdy ogolisz jaja ritsu.jpg) Exif Google iqdb

>>39
chwalmy pana No.34[Reply]

Wyspa Pitcairn ma 50 populacji (słownie pięćdziesiąt). Z archipelagu czterech wysp tylko jedna jest zamieszkana. Nie ma na wyspach źródła wody słodkiej, trzeba dowozić ale może by się dało postawić jakieś odsalanie, to nie może być aż tak trudne przy panelach słonecznych. Wyspy to terytorium zależne UK ale jakby pojechać w 50 typa to by się dało przejąć raczej radę złożoną z 7miu wybieranych członków i 3ch nadanych leśnych dziadków z UK. Moglibyśmy wbić z anonami i proklamować akap, w dodatku demokratycznie. Ziemię przydzielają podobno za darmo żeby zachęcić ludzi do mieszkania tam. Niedogodnością jest podobno wolny internet, to trzeba by najpierw wypierdolić cały budżet tej dziury we światłowody na kiju czy coś. Wobec powyższego powstaje pytanie: ilu anonów lurkuje atenszon? Meldujcie się, ja zacznę: OP=1

 No.35

>dwie deski na henie
>postu w tej drugiej
xD

 No.36

>>35
mogę ci przenieść temat na /b/ jeśli masz takie życzenie

 No.37

>>36
I tak siedzimy tu we dwie osoby + ci co przyłażą zapostować na martwymFile: 1554153181090.png (246.45 KB, 501x425, satania łapka.png) Google iqdb

 No.6[Reply]

move thread test

 No.7

File: 1554153952375.jpg (337.15 KB, 1280x720, satania łapka z tłem.jpg) Exif Google iqdb

test zakończony sukcesem

postujcie satanie

 No.8

[spoiler]test[/spoiler]

 No.9

File: 1554228596977.webm (1.53 MB, 720x404, satania się śmieje.webm) Google iqdb
File: 1554036803835.png (67.69 KB, 210x209, gest.png) Google iqdb

 No.1[Reply]

najlepsza dziewczynka
1 post omitted. Click reply to view.

 No.3

File: 1554072172565.gif (2.36 MB, 498x463, chika dance.gif) Google iqdb

>>2
a patrz jak pięknie tańczy

 No.4

>>3
na kutasie murzyna by jeszcze ładniej tańczyła :)

 No.5

>>4
to chyba znamy dwie różne chikiDelete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]