[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/a/ - Anime

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.34

Wyspa Pitcairn ma 50 populacji (słownie pięćdziesiąt). Z archipelagu czterech wysp tylko jedna jest zamieszkana. Nie ma na wyspach źródła wody słodkiej, trzeba dowozić ale może by się dało postawić jakieś odsalanie, to nie może być aż tak trudne przy panelach słonecznych. Wyspy to terytorium zależne UK ale jakby pojechać w 50 typa to by się dało przejąć raczej radę złożoną z 7miu wybieranych członków i 3ch nadanych leśnych dziadków z UK. Moglibyśmy wbić z anonami i proklamować akap, w dodatku demokratycznie. Ziemię przydzielają podobno za darmo żeby zachęcić ludzi do mieszkania tam. Niedogodnością jest podobno wolny internet, to trzeba by najpierw wypierdolić cały budżet tej dziury we światłowody na kiju czy coś. Wobec powyższego powstaje pytanie: ilu anonów lurkuje atenszon? Meldujcie się, ja zacznę: OP=1

 No.35

>dwie deski na henie
>postu w tej drugiej
xD

 No.36

>>35
mogę ci przenieść temat na /b/ jeśli masz takie życzenie

 No.37

>>36
I tak siedzimy tu we dwie osoby + ci co przyłażą zapostować na martwym[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]