[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1627669892160.atenszon.net.jpg (305.77 KB, 960x960, leopard 2ri.jpg) Exif Google iqdb

 No.14485[Reply]

Vichuj zdycha i śmiedzi

 No.14486
File: 1627227824440.atenszon.net.png (9.19 MB, 1449x1449, Dragon Ball Time Capsule.png) Google iqdb

 No.14454[Reply]

Jak w temacie. Wrzucaj pliki jakie tylko chcesz

https://github.com/rekcuFniarB/File2PNG

żeby odczytać mój pic rel, musisz pobrać skrypt wyżej i wklepać do konsoli:

./file2png -restore moje-gowno.png twoje-gowno.torrent

żeby wrzucić swój plik inny niż obrazek (taki temat już jest >>1718 ) na hena:

./file2png -store twoje-gowno.raw twoje-gowno.png
14 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14482

File: 1627652840822.atenszon.net.png (919.68 KB, 513x853, gnom.png) Google iqdb


 No.14483

File: 1627652910686.atenszon.net.png (503.55 KB, 613x446, gnom rozmowny.png) Google iqdb


 No.14484

File: 1627652943926.atenszon.net.png (69.43 KB, 220x220, Gnome.png) Google iqdb
File: 1627500206328.atenszon.net.jpg (38.39 KB, 720x720, chad thundercock.jpg) Exif Google iqdb

 No.14471[Reply]

 No.14472

ale masz brzydką mordę

 No.14473

File: 1627505454094.atenszon.net.png (115.13 KB, 268x258, łełe.png) Google iqdb
File: 1627480154840.atenszon.net.gif (213.88 KB, 768x693, 162184393112126117.gif) Google iqdb

 No.14470[Reply]

nie wiadomo


File: 1627424714940.atenszon.net.png (96.32 KB, 230x211, cypek zawał.png) Google iqdb

 No.14469[Reply]

czy to jest prawda


File: 1627424590284.atenszon.net.jpg (78.85 KB, 800x600, cypek niepewny.jpg) Exif Google iqdb

 No.14468[Reply]

okay mordo nice by było


File: 1627424448342.atenszon.net.png (1.14 MB, 1325x741, i've seen konik.png) Google iqdb

 No.14467[Reply]

fajny jest nawet


File: 1627420695001.atenszon.net.webm (1.42 MB, 640x640, 1613401656856.webm) Google iqdb

 No.14466[Reply]

co sądzicie o vichuju jak dla mnie smrud same POjeby tam siedzom


File: 1627419039991.atenszon.net.webm (3.23 MB, 576x472, pożegnanie.webm) Google iqdb

 No.14465[Reply]File: 1627316399148.atenszon.net.png (671.92 KB, 429x717, cyklop.png) Google iqdb

 No.14456[Reply]

 No.14464

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27375592,lodz-11-latka-miala-isc-do-sklepu-ruszyla-w-droge-do-czarnobyla.html
Gdy matka 11-letniej mieszkanki Łodzi wysłała ją do sklepu, dziewczynka postanowiła wyruszyć na samotną wycieczkę do Czarnobyla. Małej uciekinierce udało się złapać taksówkę na dworzec, a następnie ruszyć pociągiem na wschód. Jak się okazało, wycieczka od dawna była jej marzeniem.

FEMANONKA
WYKRYTADelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]