[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1610664358265.atenszon.net.jpg (2.35 MB, 3264x2448, IMG_20210114_234459.jpg) Exif Google iqdb

 No.13668[Reply]

Zapraszamy samą sul
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.13742

>>13729
bo siedzimy na prawdziwym vichanie xD

 No.13744

File: 1614188084021.atenszon.net.jpg (93.07 KB, 960x720, 160596434390954620.jpg) Exif Google iqdb

>>13742
czyli to prawda że jeździ na własnym silniku?

 No.13745

>>13668
DOBRA WY KURWY JAK WEJŚĆ NA KARACHANA.ORK? Kiedyś jak nie lurkowałem x czasu to jakiś blog był gdzie nowe filtry ustawiałem i było gituwa kurwa, A TERA?File: 1614009274158.atenszon.net.jpeg (1.38 MB, 5312x2988, winxp2.jpeg) Google iqdb

 No.13743[Reply]File: 1564983721394.png (39.84 KB, 300x100, 1414951800375.png) Google iqdb

 No.2237[Reply][Last 50 Posts]

Uchodźcy z /vichan/ meldować się tutaj.

8Chan wraca w ciągu najbliższych 48h, jak pan @infinitechan napisał na Twitterze.

Problemy z postowaniem, wywala inby z refererem. Mode napraw.
149 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13711


 No.13739

>საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.

 No.13740

>საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.


საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.File: 1612716074675.atenszon.net.png (683.79 KB, 469x628, 1.png) Google iqdb

 No.13736[Reply]File: 1612555187889.atenszon.net.png (120.45 KB, 598x785, Screenshot_2021-01-30 Cart….png) Google iqdb

 No.13735[Reply]File: 1612554857711.atenszon.net.jpg (4.66 KB, 259x194, 1557018114548721091.jpg) Exif Google iqdb

 No.13734[Reply]

wy kurwy


File: 1612265554566.atenszon.net.png (622.07 KB, 1154x840, E5134E34-86E9-4692-A0C1-70….png) Google iqdb

 No.13731[Reply]

fajnie ze 8kun jest taki glupi i zjebany i nie dziala
a na normalnym vi nic nie piszą bo są zjebani

 No.13732

>>13731
na normalnym nikt nie pisal bo anony podejrzewali ze to milicyjny czan, a 8cum to jebane gowno, kurwa juz z 2 tygodie nie dziala
gdyby nie chujowa w sensie gimbusiarska nazwa tego czana to pewnie bysmy tu wszyscy siedzieli

 No.13733

>>13732
kiedyś były czasy że było tu 5-10 onlineFile: 1610703210699.atenszon.net.jpg (69.52 KB, 800x600, Sunset.jpg) Exif Google iqdb

 No.13671[Reply]

dfhdfhdf

 No.13730

File: 1612204996876.atenszon.net.jpg (27.85 KB, 800x600, Blue hills.jpg) Exif Google iqdb

gdfgdfFile: 1611247956934.atenszon.net.jpg (48.05 KB, 453x604, rakun.jpg) Exif Google iqdb

 No.13723[Reply]

czy kuna się zepsuła znowu?

 No.13725

nie wiem nic o żadnej kunie

 No.13727

zepsuła się ale przez Tora działa

 No.13728

Zjebalo się znowu No.13643[Reply]

Ale znalazłem szarą myszkę. Skromna, czysta, uczciwa, była zakonnica, a jednocześnie ambitna i zaradna. Idealna kandydatka na żonę. No i ten cudowny głos który działa na mnie nucz asmr gdy słucham jej do snu.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.13653

>>13645
Nie obrażaj Oli anonku. Taka kobieta to w dzisiejszych czasach prawdziwy skarb w opozycji do szamba moralnego i życiowego reprezentowanego przez pewną ćpunke prostytutkę z innego freda tu i na vi

 No.13724

>>13643
>była zakonnica
nie dość że zjebana chrdescijanka to jeszcze słaba i zdradliwa, nie potrafiła utrzymać swoich przysiąg

Jedynym słowem: coorva [cool][cześć]

 No.13726

>>13724
otóż nie - składała tylko przysięgę czasową, która wygasła i przed przysięgą wieczystą matka przełożona stwierdziła, że jednak nie jest jej drogą pozostanie w zakonie.

Co ciekawe taka sytuacja w oczach Boga jest równoznaczna z tym, jakby zakonnicą jednak była (w kwestii zasług). Jest bowiem w Piśmie Świętym napisane, że w takim przypadku odpowiedzialność duchowa jest po stronie przełożonego, który będzie ze swoich decyzji rozliczany.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]