[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575232233687.atenszon.ml.png (767.18 KB, 720x1280, nie masz dla kogo żyć.png) Google iqdb

 No.10895[Reply]

ehh anoni
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.10920

>>10919
dla mnie nie ma sensu, czemu mam na siłę żyć

 No.13460

Jeśli masz na imię Maciej B. musimy porozmawiać

 No.13545

>>10895
Ja też mam astmę, biorę leki ale jaram pije i ćpam i żyje elo No.13544[Reply]

Tostuje na martwym


 No.13461[Reply]

Cześć anonki, tu starociota pamiętająca czasy ruskiego anona,seby i mateusza, szukam imageboarda na które zaglodajo spierdoliny w moim wieku, takie pamiętające złote dni zlewów, sagi i roladek - chciałbym uzupełnić swoją kolekcje memików z tamtego okresu.

 No.13462

chodzi Ci o sebe kuca od bdsm?File: 1591793049172.atenszon.net.png (21.76 KB, 1140x692, loool.PNG) Google iqdb

 No.12254[Reply]

xD
mówiłem pincet razy że 8kun to gówno i tylko atenszon się liczy na dzisiejszej scenie czanowej
21 posts omitted. Click reply to view.

 No.13279

>>13277
to załóż tutaj zastępczy i będziemy foliarzyć

 No.13457

zdechł xD

 No.13458

a nie, już wstałFile: 1604072769974.atenszon.net.jpg (38.85 KB, 560x417, 627453dg45.jpg) Exif Google iqdb

 No.13434[Reply]

tak bedzie :3


File: 1602496481220.atenszon.net.png (314.34 KB, 409x512, gmd.png) Google iqdb

 No.13233[Reply]

tostuje na martwym
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13260

>>13236
co wybory w usa mają wspólnego z martwym forum z papiezami?

 No.13261

>>13260
może internetowa propaganda trumpa dosięgnie również tutaj

 No.13262

>>13260
lurkuj wincyj xDFile: 1600178600161.atenszon.net.png (486.74 KB, 720x720, debata.png) Google iqdb

 No.12997[Reply]

losowy fred
postujcie losowe obrazki z waszego chanfolderu
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.13002

>>13000
ładny get chłopie

 No.13003

>>13000
to nie on, terkacz ma większe zakola

 No.13138

File: 1602246647376.atenszon.net.jpg (252.41 KB, 800x917, poapa.jpg) Exif Google iqdb

Matka teresa to kurwa No.13137[Reply]

nk ktoś akademie streamu od mkr'a liknie


File: 1600111238906.atenszon.net.png (16.41 KB, 500x387, mem.png) Google iqdb

 No.12993[Reply]

Co anony sądzą o Wykopie?

 No.12994

nie polecam tam wchodzić No.7032[Reply]

>Users online: 10
co do kurwy
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.12638

File: 1595269620497.atenszon.net.jpg (56.37 KB, 720x720, 7d4e742b393e64fb52d1e43900….jpg) Exif Google iqdb

>>7045
dostałe perma za cenzo i chuj

 No.12640

File: 1595272782267.atenszon.net.png (502.68 KB, 724x894, małogłowy papa.png) Google iqdb

>>12638
no trudno

 No.12913

File: 1599679251091.atenszon.net.jpg (74.29 KB, 366x411, dziadziuś.jpg) Exif Google iqdb

o chy=uj ktos odkopal mojego freda xDDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]