[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1627316594312.atenszon.net.png (349.16 KB, 583x635, pedofil ator.png) Google iqdb

 No.14457[Reply]

no i fajnie chuj wam w chuja

 No.14462

Atak na vichuja! Do mnie dzieci wdowy!File: 1626524989417.atenszon.net.gif (414.93 KB, 220x165, 1577804897588181869.gif) Google iqdb

 No.14450[Reply]

guwno

 No.14452

zjedz je ruwno

 No.14453

>>14452
chyba tyFile: 1579122960731.atenszon.net.gif (1.59 MB, 847x860, 8392783971.gif) Google iqdb

 No.11708[Reply]

witajcie

 No.11709

no elo

 No.11710

>>11708
serwus

 No.14451

hejkaFile: 1626292088185.atenszon.net.jpg (46.46 KB, 633x808, 42-663331.jpg) Exif Google iqdb

 No.14448[Reply]

Elo milicja szuka dalej Jaworka

A może jakiś cyberbreivik podeśle mejla do Częstochowsjiej komendy z treścią że jaworek jest w jakimś kurorcie nadmorskim?

Gdańsk,Mielno,Świnioujście,Sopot?

email: [email protected]

Jacek trzymaj się

 No.14449
File: 1615317208021.atenszon.net.jpg (1.25 MB, 1664x1702, picture.jpg) Exif Google iqdb

 No.13838[Reply]

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zaginela-15-letnia-sonia-kuczma-nastolatka-ma-zespol-asperge,nId,5096167

>Zaginęła 15-letnia Sonia Kuczma.

>Szczecińska policja poszukuje 15-letniej Soni Kuczmy. Dziewczyna wyszła z domu w poniedziałek po południu, do wtorku nie nawiązała kontaktu z rodziną; ma stwierdzony zespół Aspergera.

pewnie teraz ktoś rucha tą młodą suczkę, a jej starzy myślą że zaginęła
musi się pięknie pierdolić
59 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14440

File: 1623263196287.atenszon.net.jpg (41.96 KB, 503x681, Daria Pietrzykowska.jpg) Exif Google iqdb

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27180942,lodz-zaginela-17-letnia-daria-policja-apeluje-o-pomoc-przy.html

17-latka wyszła z domu w poniedziałek 7 czerwca i od tamtego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Dziewczyna ma 190 cm wzrostu i waży około 85 kg, ma długie blond włosy oraz szare oczy. Znaki szczególne zaginionej to pięć kolczyków w uszach. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej była ubrana w sportową odzież w czarnym kolorze.

 No.14443


 No.14446

File: 1625054285149.atenszon.net.jpg (31.18 KB, 900x544, z27263515IH,Policjanci-pro….jpg) Exif Google iqdb

>>14443
pewnie została już rozdziewiczona przez starszego chłopakaFile: 1617009839762.atenszon.net.png (1.62 MB, 1200x967, 8b3a7af73c51463d84d359cc53….png) Google iqdb

 No.14184[Reply]

Do jakich najdziwniejszych rzeczy zwaliliscie sobie konika?
13 posts omitted. Click reply to view.

 No.14442

>>14407
No skąd

 No.14444

>>14407
zapytaj mojego sasiada keke
poleci donosik kiedys

 No.14445

>>14444
kurwa ale zawsze numery robie na altchanach
o czym to jest w ogoleFile: 1579686750065.atenszon.net.png (850.95 KB, 622x823, baksiarzstar.PNG) Google iqdb

 No.11759[Reply]

no elo anonki kochane, jak wam środa płynie?
już myślałem że was na dobre straciłem po tym jak szon spadł na początku grudnia, jakoś nie mogę się przekonać do postowania na 8kun (który pewnie itak znów spadnie)
mam nadzieję że następnym razem chociaż jakieś przekierowanie będzie albo coś? pozdrawiam serdecznie
12 posts omitted. Click reply to view.

 No.11867

>>11866
co się śmiejesz

 No.13749

File: 1614531124039.atenszon.net.jpg (717.45 KB, 1080x1920, Screenshot_20210215-114817….jpg) Exif Google iqdb

KARACHAN.ORG POZDRAWIA …

 No.14441

chujFile: 1621455422635.atenszon.net.png (230.49 KB, 600x450, 1620676024094.png) Google iqdb

 No.14425[Reply]

ochyda

 No.14434

to ten słynny Pikiel Ryk?

 No.14438

>>14434
Bardzo dobry odcinek bardzo dobrej kreskówki.File: 1615475244173.atenszon.net.jpg (4.36 MB, 2716x1810, anxious-mom-istock.jpg) Exif Google iqdb

 No.13971[Reply]

>mój 30 letni syn nigdy nie miał dziewczyny
25 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14414

>>14411
Femki młotem na spierdolexów xD

 No.14416

>>14414
>spierdolexów
jak ja dawno nie słyszałem tego określenia

 No.14432

>>14416
Tu siedzą starożytne anony.File: 1620989075867.atenszon.net.gif (126.52 KB, 200x230, comment_VN8Q4yV4luUZNvMGLT….gif) Google iqdb

 No.14415[Reply]

proszę, postujcie cenzo

 No.14430

File: 1621536432623.atenszon.net.jpg (598.68 KB, 2048x1280, jan paweł koniec świata.jpg) Exif Google iqdb
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]