[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615475244173.atenszon.net.jpg (4.36 MB, 2716x1810, anxious-mom-istock.jpg) Exif Google iqdb

 No.13971[Reply]

>mój 30 letni syn nigdy nie miał dziewczyny
25 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14414

>>14411
Femki młotem na spierdolexów xD

 No.14416

>>14414
>spierdolexów
jak ja dawno nie słyszałem tego określenia

 No.14432

>>14416
Tu siedzą starożytne anony.File: 1620989075867.atenszon.net.gif (126.52 KB, 200x230, comment_VN8Q4yV4luUZNvMGLT….gif) Google iqdb

 No.14415[Reply]

proszę, postujcie cenzo

 No.14430

File: 1621536432623.atenszon.net.jpg (598.68 KB, 2048x1280, jan paweł koniec świata.jpg) Exif Google iqdb
File: 1573623236343.atenszon.ml.jpg (117.9 KB, 1280x720, WIN_20190715_00_50_08_Pro.jpg) Exif Google iqdb

 No.8011[Reply]

POBUDZIŁEM SIE
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.14404

Conn, sonar: towed array released.

 No.14417

KURWA Z NORWEGII

 No.14429
File: 1621116340388.atenszon.net.jpg (270.83 KB, 1600x1200, 1uuhled0.vichan.jpg) Exif Google iqdb

 No.14418[Reply]

czemu wywala error 503?

 No.14426

nie wiem

 No.14427

File: 1621460883236.atenszon.net.jpeg (462.82 KB, 1821x1636, b9f41a6eb0d0410639b0b82c7….jpeg) Google iqdb

czemu kapcza jest zepsoota?File: 1621455340536.atenszon.net.jpg (37.71 KB, 612x642, IMG_20210422_121550_657.jpg) Exif Google iqdb

 No.14424[Reply]

to


File: 1621455197636.atenszon.net.png (370.05 KB, 521x612, RYBA FLOYD.png) Google iqdb

 No.14423[Reply]

floryda


File: 1621455041410.atenszon.net.jpg (43.87 KB, 768x576, squidward house.jpg) Exif Google iqdb

 No.14422[Reply]

grzegorz


File: 1618586482920.atenszon.net.jpg (78.02 KB, 1200x627, snhktkpTURBXy80OGE4OGZlZDZ….jpg) Exif Google iqdb

 No.14357[Reply]

co to za nowy rodzaj bana na kurachenie, który ani nie jest range banem, ani nie da się go ominąć zmianą IP i nakładany jest w momencie postowania, żadnego wordfiltra nie wpisuję, nie opiera się też na palcu w dupie, bo dostaję go na różnych urządzeniach i przeglądarkach, o co chodzi?
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.14379

ok dzisiaj już wszystko wróciło do normy i nie dostaję autobana, dziwny to był ban, pierwszy raz tak miałem

 No.14406

tez tak mialem . wysstarcylo napisanie do moderacji zeby mi to usuneli

 No.14413

>>14406
o widzisz, tego nie próbowałemFile: 1573557096108.atenszon.ml.jpg (17.88 KB, 405x405, 31295902_1930751656937353_….jpg) Exif Google iqdb

 No.7880[Reply]

Kiedyś coś czytałem na kara, że Hydroxyzinum jest super, a dla mnie to wogule nie działa.

inb4 te opinie piszą ludzie którzy mają odlot kawie zbożowej z rana
1 post omitted. Click reply to view.

 No.7891

>>7880
moj stary alkus to brał w przerwach od picia bo nie mógł spać i niezbyt mu to pomagało.

 No.14405

>super
Super do czego? Ćpania? Spania? Nie drapania się w nocy podczas zaostrzenia AZS?

 No.14408

padłes ofiara tzw. dziadkaFile: 1573481713936.atenszon.ml.jpg (9.87 KB, 300x223, szmata.jpg) Exif Google iqdb

 No.7770[Reply]

Czy danonki są patriotami? T.anon ojkofob.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.7826

W tym roku nie mogłem ale za rok jak Bogowie dadzą to pójdę w Czarnym Bloku

Antiantifa Atenszon
1312/1437/2188

 No.7829

Wiadomo że duża część anonków to patrioci ponieważ duża częśc anonków do żywe gówna które nie mają żadnych własnych osiągnięć więc przypisują sobię osiągnięcia innych p*laków (jakby było co przupisywać xd)

 No.14403

>patriotą
nie tylko.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]