[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575206496479.atenszon.ml.jpg (74.15 KB, 453x479, nie zabawa dozwolona.jpg) Exif Google iqdb

 No.10886

Atenszon wraca do żywych, oby tym razem na dłużej

Przydatne linki:
https://endchan.net/atenszon/ – zastępczy
https://shitposter.club/vichan/ – informacje o aktualnym dostępie do vichana, postowane są tam również newsy o atenszonie
https://twitter.com/atenszon – informacje o atenszonie z pierwszej ręki (chwilowo zablokowany)

 No.10887

cool

 No.10894

File: 1575231345906.atenszon.ml.jpg (37.57 KB, 646x552, Wykop Park Boy - Forbidden….jpg) Exif Google iqdb

ja pierdole z przymusu musialem postowac na kara z oskarkami oby nigdy wiecej[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]