[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575394664299.atenszon.ml.png (389.27 KB, 425x500, czymoglbyja.png) Google iqdb

 No.10962

opie jaki to silnik czanowy? matisuba czy twoj wlasny? wlasnie pracuje nad swoim i mialbym pare pytan w razie drugiej opcji

 No.10963

a dobra sage w samego siebie widze na dole kurwa

 No.10965

głupie pytania zadajesz franek[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]