[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575451549433.atenszon.ml.jpg (126.99 KB, 960x640, 1516271802486.jpg) Exif Google iqdb

 No.10976

czemu domena zmieniona? myślałem że szą zdechł i już nie wstanie, może byście tak przekierowanie ustawili chociaż albo jakieś info bo skąd anony mają wiedzieć
also wgraliście tu starą baze, nie ma tych postów co były świeżo przed spadnięciem

 No.10977

domena .ml zablokowana dlatego jest nowa
nie wiem gdzie jeszcze reklamować żeby zebrać anonów

 No.10978

>>10976
>może byście tak przekierowanie ustawili chociaż
uhuhuhu takie rzeczy to tylko w ameryce za amerykańskie pieniądze, nie dla cebulaka biedaka. sportschan tak ma już od lat i dddudeman w końcu postawił własny serwer

 No.10979

>>10977
dlaczego zablokowana?
nie widziałem nigdzie żebyście reklamowali nową domenę a siedze na wszystkich chanach 24/7,na kara i wilnie były linki tylko do starej

 No.10980

>>10979
ktoś zrzucił z rowerka domenę postując cp na ukrytej desce
nowa domena była reklamowana ale moderatorzy szybko usuwają

 No.10981

>>10980
wololo atenszon ma ukrytą deske?

 No.10982

>>10981
[informacje] to protip[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]