[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575993499842.atenszon.ml.jpg (53.99 KB, 788x444, olga.jpg) Exif Google iqdb

 No.11015

oglądacie odebranie nagród nobla?

 No.11016

za co niby ona dostała nobla?

 No.11017

>>11016
za wyjątkową wrażliwość literacką, zgrabne operowanie słowem i uważną obserwację rzeczywistości

 No.11018

>>11015
odebranie czego?

 No.11019

>>11018
parasola w twojej dupie xD

 No.11025

>>11016
za szkalowanie polaków i pisanie o holokałscie i antysemityzmie wśród polaków

 No.11027

>>11025
szanuj tokare bo ci wywale

 No.11028

File: 1575999072539.atenszon.ml.jpg (63.09 KB, 640x480, 1519677227203755504.jpg) Exif Google iqdb

>>11027
to dawaj cwaniaczku

 No.11029

co to za locha

 No.11030

File: 1575999275511.atenszon.ml.jpg (157.03 KB, 1451x1440, kejony narodowe.jpg) Exif Google iqdb

>>11028
no to możemy, ale ja bym na twoim miejscu obawiał się mojego składu

 No.11031

File: 1575999787065.atenszon.ml.gif (7.36 MB, 480x270, 1575234469213236815.gif) Google iqdb

>>11030
niczego sie nie boje

 No.11032

>>11030
o nie, to soros-man!

 No.11034

>>11032
By uchronić świat od faszyzacji
By zjednoczyć wszystkich robotników korporacji
Miłości i prawdzie nie przyznać racji
By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć

 No.11035

File: 1576001705722.atenszon.ml.png (7.73 KB, 428x434, kaczyn zyd.png) Google iqdb

>>11032
jak najbardziej

 No.11040


 No.11041

a komu oni je odbierają?

 No.11042

>>11041
twojemu staremu jak cie robił iksde iksde

 No.11043

>>11042
twój stary dostał pokojową nagrodę nobla za nierozjebanie ci łba przy narodzinach[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]