[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575996366813.atenszon.ml.jpg (144.09 KB, 937x1171, 179580700593.jpg) Exif Google iqdb

 No.11021

O kurwa od kiedy atenszon jeździ?
nie było mnie odkąd spadł xD
siedze w sumie na kara ale poziom i oskarstwo mnie przerasta ehh

 No.11022

od pierwszego grudnia

 No.11023

>>11022
o kurde co mnie omineło? były jakieś nowe memy? jakieś inby? nowe ocety? fajne fredy? jakieś rajdy? a może piszą o atenszonie w wyborczej?

 No.11024

>>11023
leżał martwo
mam nadzieję że od tego momentu to się zmieni

 No.11026

>>11023
nic sie nie dzialo bo 3 users online face ale widze ze po reklamie na kura sie ruch zrobil nawet xD

 No.11045

a wiecie że ten dałniak który srał dałniare został postacią czanową na kara? xD ten w okularkach zjebek taki wiecie na pewno kto
taki co loszke stracił przeze mnie

 No.11046

>>11045
ten sam co go nazywają gorillaz? w sumie podobni, jakbyś nie napisał to bym nie skojarzył że to ta sama osoba

 No.11047

>>11046
tak to ten zjeb xD
znowu podszywam sie pod loszke i on mi daje nagrania ale jednak juz nie chce mi ich dawać bo woli seks a nie takie szantażowanie i nie wiadomo czy mi wyśle wincyj ehh

 No.11048
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]