[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576245206656.atenszon.net.jpg (106.98 KB, 856x1144, uchwyt na papieza.jpg) Exif Google iqdb

 No.11094

ech anoni posmutłem
tyle było papieży na świecie a kiedy to polak został papieżem to okazało się że opierdalał takie inby jak gwałcenie dzieci albo defekacja w miejscach publicznych
to pobłębia międzynarodową opinię o polsce jako o brudnej dziurze pełnej świń
echhhhh

 No.11098

Inni papieze tez to robili i nawet gorsze rzeczy ale polska jako chrystus europy musi cierpiec[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]