[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576262477231.atenszon.net.webm (1.27 MB, 640x640, 1576101032958612626.webm) Google iqdb

 No.11126

Już niedługo święta a ich wcale nie czuje ehh

 No.11153

>>11126
to idz zapytaj mame czy potrzeba jej w czyms pomoc a jutro do kosciola dzbanie i przypomnij sobie to na czym te swieta sie zasadzaja, a jak nie chcesz, to nie plakusiaj ale sory, tu chodzi o bozie i rodzine ¯\_(ツ)_/¯

 No.11173

bynajmniej odsniezac nie trzeba

 No.11234

a ja ich wdcale nie chce

 No.11235

>>11234
to mi oddaj

 No.13580

I ZNOWU

 No.13582

wesołych świąt

 No.13587

i po swietach no coz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]