[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.11205

Czemu atenszon ciagle spada z rowerka?

 No.11216

atenszon to anon wsród czanów

 No.11218

Polskim służbom nie podoba się działalność przewrotowa użytkowników atenszona. Uznają nas za zagrożenie dla państwa i dla jego suwerenności, stąd ciągłe ataki i próby zastraszenia. Chcą nas zwerbować na swój honeypot https://8kun.top/vichan/index.html, ale jeszcze nie wiedzą z kim mają do czynienia.

 No.11219

>>11218
twój pierdolis ląduje tam, schizofreniku

 No.11220

>>11219
Jego już mają

 No.11237

>>11220
Nie mają. Loli bzika w torze a służby nicz nie mogą. z wyjątkiem nasrania sobie do ryja najwyżej

 No.11243

>>11237
to wykurwiaj tam w podskokach

 No.11244

>>11243
Ale się zesrał xD
Tak właśnie zrobię. A ty kurwiu siej propagandy

 No.11245

>>11244
nie słuchaj go zostań[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]