[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576686193358.atenszon.net.jpg (409.44 KB, 720x1280, Screenshot_20191218-172207.jpg) Exif Google iqdb

 No.11221

Ma ktos zdjecia jak siedzi ze swoja loszka?

 No.11222

to twoje zdjęcie? xD wyglądasz jak małpa

 No.11223

>>11222
To gorillaz smieciu kurwa

 No.11225

>>11223
niezłą ksywe miałeś w szkole

 No.11226

z kim?

 No.11227

>>11225
Lurkujecie od godziny?

 No.11228

>>11227
zwykle od 21 ale dzisiaj wyjątkowo jestem wcześniej a czemu pytasz?

 No.11230

>>11228

Bo nie znacie mojego picrela

 No.11236

>>11230
Znamy. To gorillaz, był jest forsowany na kara. Jeden anon go motzno wkrecal w różne lochy a potem te rozmowy tostowal.

 No.11241

>>11236
tak to moja sprawka[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]