[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576844574041.atenszon.net.jpg (223.08 KB, 1000x666, ad.jpg) Exif Google iqdb

 No.11259

Postujcie najlepsze filmy tego roku
ja zaczynam: Joker

 No.11260

hhhhhh

 No.11270

joker chujowy, zasnąłem wczoraj przy seansie

 No.11271

nie ma w tym roku dobrych filmów. lighthouse zaczyna się ok ale kończy się dość chujowo. once upon a time in hollyjew ciągnie się bez sensu w scenach z lochą a potem locha nawet nie ginie jak w grindhousie. rise of skywalker ma tylko jedną dobrą scenę kiedy sheev smaży całą flotę antify
t. anon z /tv/

>>11270
potwierdzam, to film o nieudanym normiku (ang. failed normalfag) któremu bardziej jest smutno że ludzie nie są uprzejmi niż że jego stara zrujnowała mu życie

 No.11277

>>11270
Taki 6/10

 No.11280

Pasożyt

 No.11281

>>11280
ktoś ci kazał się podpisywać?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]