[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1576853292606.atenszon.net.jpg (1.37 MB, 902x2268, 07b993183a6828da83ef29e7b0….jpg) Exif Google iqdb

 No.11262

napisałem długi post i oczywiście jak się zjebie kapcze to znika
pierdole ten chan, nie da się postować, zakładać tematów i odkąd jest na nowej domenie to już wogule liczba userów zmalała do zera

 No.11263

wszyscy siedza na kurwachuju, nikt nie daje jebania o inne chany, wszyscy macie syndrom sztokholmski i tyle
polskie chany to drmat, będą zdychać i tyle, jedynie krawędziowe gimbusy będą siedzieć na chanach za 10 lat

 No.11264

jaka kapcza? xD

 No.11265

a jak temat się zakłada to wtedy jest kapcza[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]