[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1578057827839.atenszon.net.webm (3.88 MB, 368x656, 1577985341696280311.webm) Google iqdb

 No.11431

 No.11433

File: 1578060074882.atenszon.net.png (24.54 KB, 1015x200, bezbek.png) Google iqdb

op od biohazarda się okazał rakiem

 No.11434

>>11433
Niby za co ten ban bo nie rozumiem nawet ja xDD

 No.11435

>>11434
za słówko >bezbek

 No.11436

>>11435
Ja kilka miesięcy temu też dostałem za to bana bo nie wiedziałem że za to słówko są bany xDD
tak samo jak za słowo ciepłą srakę

 No.11437

N.UDLE

 No.11438

>>11436
ciepła pyszniutka sraka prost z dupska[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]