[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1578310504883.atenszon.net.png (1.23 MB, 1024x768, 0e96cfeddbd2207179d74689ef….png) Google iqdb

 No.11634

>2 online
chuju wiem ze tu jestes

 No.11636

no i jestem

 No.11644

w tym fredzie robimy spis anonów
są już trzy

 No.11645

4

 No.11647

Piąty

 No.11653

6, ale częściej siedzę na vi to nie wiem czy się licze

 No.11654

>>11653
nic nie szkodzi i tak Cię kochamy :3

 No.11655

7 :3

 No.11669

8, siedziałem na 8kunowym vi bo myślałem że atenszon spadł. Ale tam zapierdalają.

 No.11670

9
siedziałem na 8kunowym vi bo myślałem że atenszon spadł

 No.11671

ta kurwa, 10 anonów a zero ruchu i post na pontyfikat. Atenszon istnieje tylko po to, żeby było gdzie spierdolić po upadku vichuja.
[czesc]

 No.11672

>>11671
10 anonów ale w ciągu kilkunastu godzin, naraz są dwa, trzy anony[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]