[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1578319229580.atenszon.net.jpg (2.05 MB, 3264x2448, IMG_20200106_144443.jpg) Exif Google iqdb

 No.11643

15:00
Posiłek przedtreningowy skuhwysyny

 No.12560

Smacznego

 No.12561

>>12560
też byś potrenował

 No.12562

>>12561
Ktoś tu jeszcze żyje? xD

 No.12564

>>12562
ja wchodzę codziennie

 No.12628

>>12564
Sejm
ale zawsze pokazuje mi że 1 online xD

 No.12629

>>12628
bo anony się mijają
może powinnismy ustalić jakąś konkretną godzinę na lurkowanie atenszona godzina a np 18 to się nagle okaże że jest 5 online

 No.12641

>>12629
weź bo silnik nie wytrzyma

 No.12642

>>12641
silnik to tu działa szybciej niż na 8kunie gdzie potrafią się nie ładować obrazki przez kilkanaście sekund

 No.12649

>>12562
ja wchodzę rzadko bo martwo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]