[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1578412028799.atenszon.net.jpg (87.09 KB, 1280x720, doomer4.jpg) Exif Google iqdb

 No.11656

 No.11667

ale smród

 No.11674

>>11667
smród to polskie playlisty
ruskie są comfy

 No.11675

>>11674
Tez prawda

 No.11693

>>11674
polskie wcale nie są złe
przesłuchałem jedną i były tam budka suflera, myslovitz, jeden osiem l
bardzo miła odskocznia od gówna wysranego przez gimboraperów który są teraz wszechobecni

 No.11694

File: 1579033319891.atenszon.net.jpg (12.16 KB, 480x360, ext.jpg) Exif Google iqdb

na tym czanie to faktycznie jest post na pontyfikat, w sumie to dzieki tej martwicy ten szon czuje jeszcze bardziej depresyjnie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]