[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1578684302113.atenszon.net.jpg (27.21 KB, 1000x600, kazbalagane.jpg) Exif Google iqdb

 No.11681

zaraz matka wychodzi do roboty i bede pił cała noc piwerka, mam schowane 10 pod łóżkiem.


t.29 lv i nie żadna literówka, 29 letni chłop here.

 No.11682

Fuj

 No.11700

mamełe na nocki robi? a gdzie tatełe?

 No.11701

>>11700
zapierdala w holandii i przyjezdza na swieta

 No.11702

>>11701
o kurwa stary, najgorsza opcja z możliwych - rozpierdala rodzine w chuj, wogule emigracja to pierdolona tragedia i przede wszystkim samotność, nie poletzam nikomu pomimo szekli (chociaż z tym też coraz gorzej)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]