[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1579515245646.atenszon.net.png (795.06 KB, 634x423, farmwork.PNG) Google iqdb

 No.11740

>Brexit immigration reform to see low-skilled migrants banned from Britain this year
>https://inews.co.uk/news/politics/low-skilled-migrants-banned-from-britain-this-year-ministers-post-brexit-immigration-reform-1369732

Ocho, macie 11 dni żeby wyjebać do UK i mieć prawo stałego pobytu.

 No.11741

File: 1579523919879.atenszon.net.gif (110.3 KB, 220x250, papież biegnie.gif) Google iqdb

już lecę

 No.11742

>zanim całe referendum o brexit było ogłoszone
>wszyscy leją na jukej ciepłym moczem i jeżdżą robaczyć w niemczech, norwegii, francji i holandii

>brexit zaczyna kilkuletni proces przechodzenia

>nagle wszyscy chcą do jukeju i chuj

 No.11743

>>11742
sam kiedyś robaczyłem w rajchu, ale jeżeli chodzi o długoterminową emigracje to tylko UK ze względu na język który już znałem w jakimś stopniu, a i nauczyć się nie jest trudno

 No.11748

>>11742
ale dużo wcześniej to uk było numerem jeden emigracji, później doszła ta holandia, belgia, islandia i norwegia
a francja jakoś super popularna ostatnio nie była, tylko na prace sezonowe i turystycznie

 No.11754

>>11748
ciekawe jak wygląda robaczenie we francji, oni tam mają jakoś mało godzin na pełny etat, 35 tydzień

 No.11757

>>11754
dwa lata temu byłem na miesięcznych wakacjach we Francji w okolicach lazurowego wybrzeża i z tego co widziałem to podejście do pracy jest mega wyluzowane, ale może to tylko w tamtym regionie

 No.11777

wyjebalem na początku grudnia ;]

 No.11778

>>11777
masz zamiar siedzieć przez następne 5 lat żeby dostać prawo stałego pobytu?

 No.11801

>>11778
mam zamiar siedzieć bynajmniej do 40
do czego tu wracać?

 No.11803

>>11801
ja się powoli zbieram z tego kurwidołka, posiedziałem prawie pół życia i wystarczy

 No.11820

>>11740
Chciałem wykurwić do GB, ale nie wiem jak into wykurwienie z Polski i jak into brexit. nk protipy?

 No.11837

>>11820
Tera to za późno

 No.11838

>>11820
za póżno, teraz już możesz tylko na trzy miesiące
jedyna opcja to aplikacja o wizę ale musisz udowodnić że masz zatrudnienie na wyspach z minimalnym wynagrodzeniem £30k/rok

 No.11841

>>11840
AMERYCZKA

 No.11845

>>11841
Do USA są teraz takie same zasady jak do UK



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]