[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1580913886034.atenszon.net.jpg (835.54 KB, 1408x1159, 1390555040.jpg) Exif Google iqdb

 No.11851

Niech jakaś starociota wyjaśni
Znalazłem na imagefapie

 No.11854

nie mam pojęcia ale stanął mi

 No.11855

Ale brzydka psiocha

 No.11856

ja pierdole w takich momentach dziękuję Bogu że jestem prawiczkiem

 No.11857

>>11851
Tak bawiliśmy sie… kiedyś :3

 No.11860

Gdzie te czany anony? Gdzie te czany pełne inby?

 No.11861

>>11860
KUUUUU kiedyś to było….

 No.11862

Rozkminę mam taką że może to jakieś ćpuny a na pewno degeneraci jednak jest to w sensie pozytywnym inne zjawisko niż współczesny oskariat zdegenerowany skłonny do podobnych zachowań

 No.11863

ten po prawo dobry xDDD

 No.11928

File: 1582484367620.atenszon.net.jpg (77.93 KB, 705x471, już tłumaczę.jpg) Exif Google iqdb

To nie polaczki tylko jacyś amerykanie czy ruscy, na 4chanie czy gdzieś tam był fred, że kolesie wynajmują taką właśnie dziwkę i zrobią jej zdjęcia i anony mogły zdecydować, co napisać jej na ciele. Nie pamiętam, czy to miał być pierwszy post czy triple czy jak. No i anony z eris zapostowały siema eris i kolesie dostarczyli (delivered).

 No.11930

>>11928
w sumie… te pisane literki mają taką wschodnią kreskę

 No.12143

>>11930
gnije z tego xD on to napisal

 No.12157

ten z lewej to Ephenoir, ten z prawej to Ciapek - admini starego Erisa, pradawni xaosi

 No.12158

>>12157
efenuła ssie mi chuja xD

 No.12159

>>12158
Faja to wulgarne określenie penisa.

 No.12176

>>12157
Efenuła nigdy nie miał problemów ze wzrokiem, a ja aż tak paskudnej fryzury xD

 No.13548

>>12176
Ciapek, grasz jeszcze w ultimke czasem?

 No.13551

Ten uczuć gdy jeden z nich to krewny mojej rodziny która mieszka w DE

 No.13574
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]