[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1581278653150.atenszon.net.jpg (54.79 KB, 720x489, 5ef728769494faab4781decbab….jpg) Exif Google iqdb

 No.11874

znowu vihuj zdeh?
olso czeu na tym guwnie nie mozna in2 mp4

 No.11875

mam nadzieję że nie kiknąłeś w filmik z miniaturki żeby nie nabijać wyświetleń
już samo patrzenie na takie miniaturki powinno być karane

 No.11877

>>11875
odpowiedz kurwo na pytanie
obrazek z henow, kazdego kurwa jutubera oskarka rozstrzelalbym na miejscu ps. to prawda

 No.11884

>jakieś mp4 na kiju dla oskarków z juleczkami
>nie webm, nieśmiertelny format używany głównie na chanach, domena i siła anonów, dużo lepsza kompresja plików na dysku niż mp4

 No.11885

>>11884
>webmy dla oskarkow
>nie gify dla starociot
yszty

 No.11886

>>11885
a webm to kolejny poziom gifa, gif z dźwiękiem

 No.11887

znowu ktoś bumpnął pleda o bosaku i spadł. widać lobby lpg już się zajęło sprawą
oslo nie pierdolcie o wyższości webmów jak tu nawet nie chodzą webmy vp9, jak na jakimś 4chuju[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]