[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1581706965244.atenszon.net.jpg (65.82 KB, 700x583, loszki to kurwy.jpg) Exif Google iqdb

 No.11912

jak tam walentynki anoni? dostaliście jakieś upominki od płci przeciwnej?

 No.11913

opierdol

 No.11914

babe dała mi paczkę biszkoptów

 No.11915

>>11914
ruchaliście się potem?

 No.11916

>>11915
nie, wolę biszkopty

 No.11917

ja dostalem 4 pifka

 No.11921

dostałem nic

 No.11923

>>11921
chyba raczej nie dostałeś[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]