[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1582505235040.atenszon.net.png (2.91 KB, 288x111, 403.png) Google iqdb

 No.11929

wyskakuje mi to gówno gdy chce wejść na kara

 No.11931

to po prostu nie wchodź na kara i nie będzie wyskakiwać

 No.11932

wchodzisz z nowej karty i wpisujesz adres czy klikasz w jakiś link? bo kara jest skonfigurowane że wszystkie linki z innych stron blokuje

 No.11933

>>11932
wpisuje i nie działa za to jak wchodzę przez proxy albo vpn to działa

 No.11934

>>11933
to masz pewnie tego słynnego bana na lurk[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]