[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1582604478711.atenszon.net.jpg (84.74 KB, 960x640, 10800491_412025511_smolik-….jpg) Exif Google iqdb

 No.11935

przenoszę się do was na jakiś czas bo na vi panuje plaga zbanowanego oskariatu karaczanskiego które wjebało się i postuje smieszne papieże, eh anoni… a tak fajnie bylo na vi jeszcze miesiac temu, duzo tu w ogole teraz siedzi anonków?

 No.11936

w porywach w godzinach szczytów max 4 anones. witaj w pustelni

 No.11937

no elo
dla mnie tu jest jedyna ostoja prawilnego szona, chociaż brakuje dużo do starego vi to itak wolę ten tutaj kurwidołek niż te raki na 8kun (które itak niedługo spadną)

 No.11938

>>11937
>zapraszajcie na kara discord
>terka/łukaszek thread
>lurkuje od… (wpisz ulubione)
>prawdziwych anonów już nie ma oprócz mnie
>how into hodowanie maryhuany w domu
>mode na kara mnie zbanował za nic, jebać go
>neety vs vage cucki, bitwa numer XXV
>incele vs oskarki bitwa numer XVIII
welcome to ibiza kurwa, dlatego spierdoliłem

 No.11939

>>11937
>(które itak niedługo spadną)
pół roku temu też tak mówili

 No.12067

File: 1583243112003.atenszon.net.jpg (63.69 KB, 581x1024, 1581705889605790030.jpg) Exif Google iqdb

było fajnie w sensie można było być normikiem tylko takim innym nie, nie to co reszta

 No.12068

>>12067
boomerski napój w ręku, wszystko się zgadza
tylko czarne monstery[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]