[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1585652628775.atenszon.net.png (65.68 KB, 333x573, urodzinowy.png) Google iqdb

 No.12101

Dziś mija równy rok od powstania atenszona

 No.12102

File: 1585653955982.atenszon.net.jpg (289.37 KB, 462x538, 3e7052df865209c471dfb601ff….jpg) Exif Google iqdb

STO LAT STO LAT NIECH ŻYJE ŻYJE NAM

 No.12103

File: 1585655951814.atenszon.net.jpg (106.58 KB, 1920x1080, szampan1.jpg) Exif Google iqdb

>>12102
otwórzmy szampana

 No.12104

>>12101
wszystkiego nalepszego i oby wszyscy z 8kuna tu przyszli

 No.12105

>users online: 3
to już tłum

 No.12106

sto lat atenszonie

 No.12108

>>12106
bez przesady jeszcze nie wiemy czy nawet drugiego roku dożyje

 No.12109

>>12104
niech smrode zrobi /soc i /fem to zobaczycie jak się zbiegną [spoiler] dziadkować [/spoiler]

 No.12111

>>12108
Co za długo, To nie po Polsku.

 No.12112

>>12109
przecież cały vichan to połączone soc i fem
atenszon w sumie też

 No.12113

>>12112
e tam. a gdzie gg nitki? podobało się to dla mnie
a i fem było zdrowe - ciekawie sobie poczytać co w głowach samic siedzi, a tak sam raczeję od ciągłego ktk

 No.12114

>>12113
Trzeba cały czas po kurwach jebać żeby chociaż w jednym mijescu na świecie ktoś im mówił kim są i dlaczego. Za to /soc/ było dobre bo normii mogły anonimowo się pokazać i mówić rzeczy których nie mówią nawet wśród innych normików, więc anon miał wgląd. Pamiętam jak na vi była nitka jakiejś kurwy która literalnie opisywała swojego Orgazmusa w Lizbonie i serio było jakieś srańsko z Miguelami i to nie był dziadexD

 No.12115

>>12108
jak mówi chińskie przysłowie, celuj w gwiazdy a dosięgniesz chmur

 No.12116

>>12115
jak mówi chińskie przysłowie jeśli w nocy dupa swędzi rano palec śmierdzi

 No.12421

bump

 No.12429

i nadal jestem tu sam………

 No.12430

>>12114
Madziowa nitka <3

 No.12431

>>12429
jak sam, w takim razie kto zbumpował, nikt?

 No.12432

>>12431
kurde bump to nie mój
ale nadal mi 1 usera aktywnego pokazuje

 No.12433

>>12432
bo się mijamy

 No.12434

>>12433
to jest czan korespondencyjny, wysyła się tu wiadomość i odpowiedź dostaje po 1-2 dniach

 No.12435

>>12434
szybciej byłoby gołębia posłać

 No.12457

>>12435
moje jebiące bączury są najszybszą formą przekazywania informacji chemicznych we wszechświecie [cool]

 No.14269

Wczoraj była druga rocznica Atenszona
Sto lat

 No.14276

NIECH MU GWIAZDKA POMYŚLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]